Blog

Trang chủ / Blog

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Hệ thống xử lý nước thải bao gồm:

– Khu công nghiệp, Khu thương mại, bệnh viện.
– Ngành công nghiệp cồn rượu, mía đường, chế biến thực phẩm, nông sản, .
– Ngành chăn nuôi, chế biến thủy hải sản.
– Ngành công nghiệp dệt nhuộm, in ấn, bao bì, xi mạ, hóa chất.

Các loại chất thải xủ lý bằng hệ thống xủ lý nước thải nguy hại:

– Hóa chất, dung dịch, dược phẩm thải nguy hại
– Chất thải có chứa bazơ
– Chất thải có tính axit
– Nước thải có chứa các chất nguy hại như kim loại nặng
– Nhũ tương thải có các chất nguy hại
– Chất thải từ ngành phi ảnh
– Chất thải từ quá trình mạ điện

quytrinhxulynuocthai