DỊCH VỤ CỦA Môi Trường Sài Gòn

XỬ LÝ CHẤT THẢI

XỬ LÝ CHẤT THẢI

Tái chế và xử lý chất thải là khâu then chốt trong phát triển năng lượng, sản xuất sạch và tiêu dùng sạch

THÁO DỠ CÔNG TRÌNH

THÁO DỠ CÔNG TRÌNH

Tháo dỡ công trình, nhà máy sản xuất, hàng phế liệu thanh lý, phế liệu Sắt, Giấy, Nhựa, Nhôm, Inox...

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Tư vấn giải pháp xử lý môi trường phù hợp với nghành nghề, sản xuất hiệu quả xử lý, tiết kiệm chi phí đầu tư

XỬ LÝ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI

XỬ LÝ HỆ THỐNG NƯỚC THẢI

Tư vấn công đoạn xử lý nước thải từ quá trình sinh hoạt, sản xuất của Doanh nghiệp

Môi Trường Sài Gòn CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỐI ƯU

Nhiều năm kinh nghiệm

Nhiều năm kinh nghiệm

Với đội ngũ cán bộ có năng lực cao, dày dặn kinh nghiệm, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Giá cả cạnh tranh

Giá cả cạnh tranh

Với đội ngũ cán bộ có năng lực trình độ đại học và sau đại học, dày dặn kinh nghiệm, đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Chất lượng uy tín hàng đầu

Chất lượng uy tín hàng đầu

Tự tin cung cấp những Dịch vụ và Sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu cầu của khách hàng, luôn đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu

Giải pháp tối ưu

Giải pháp tối ưu

Tự tin cung cấp những Dịch vụ và Sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu cầu của khách hàng, luôn đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu

Bảng giá

HOÀN THÀNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Giá liên hệ

 • Chi phí phân tích mẫu
 • Chất lượng khí thải máy phát điện mẫu
 • Chi phí viết báo cáo
 • Chi phí lập báo cáo xác nhận
 • Chi phí thẩm định
 • Phân tích mẫu nước thải: pH BOD5 COD, TSS, Tổng nitơ...
Đăng ký ngay

BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Giá liên hệ

 • Báo cáo tình hình chung
 • Kế hoạch quản lý
 • Liệt kê các vấn đề phát sinh khác
 • Thống kê các nguồn chất thải phát sinh
 • Chi phí nộp báo cáo lý chất thải rắn
Đăng ký ngay

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Giá liên hệ

 • Phân tích mẫu không khí xung quanh Nhà máy
 • Phân tích mẫu không khí
 • Chỉ tiêu nước thải: pH, COD, BOD, TSS, Tổng Nitơ...
 • Chi phí nhân công lấy mẫu
 • Phân tích các nguồn tác động liên quan
Đăng ký ngay

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Giá liên hệ

 • Khảo sát, thống kê các nguồn phát sinh
 • Phân loại các chất thải nguy hại, định dạng mã chất thải
 • Tổng hợp số liệu và viết đơn cấp phép
 • Chi phí nộp hồ sơ lên Sở TNMT
Đăng ký ngay